Πρόγραμμα Ακαδημίας Optimist | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημιουργία μετάφρασης
Login / Create an Account

Πρόγραμμα Ακαδημιών Optimist & Laser

Οι ακαδημίες Optimist και 420 λειτουργο'υν σε δύο (2) περιόδους:  Άνοιξης και Φθινοπώρου

Πρόγραμμα Optimist Άνοιξης 2019

Ημερομηνία
Ώρα
06- 07/04
1ο Τμήμα ώρα 10:30-12:30 - 2ο Τμήμα 12:30-14:30

13 - 14/04
1ο Τμήμα ώρα 10:30-12:30 - 2ο Τμήμα 12:30-14:30
20 - 21/04 1ο Τμήμα ώρα 10:30-12:30 - 2ο Τμήμα 12:30-14:30
11 - 12/05 1ο Τμήμα ώρα 10:30-12:30 - 2ο Τμήμα 12:30-14:30
01 - 02/06 1ο Τμήμα ώρα 10:30-12:30 - 2ο Τμήμα 12:30-14:30
08/06 1ο Τμήμα ώρα 10:30-12:30 - 2ο Τμήμα 12:30-14:30
09/06 Ιστιοπλοικός Αγώνας Επίδειξης - Απονομές

 

Πρόγραμμα Laser Άνοιξης 2019

Ημερομηνία
Ώρα
30 - 31/04
1ο Τμήμα ώρα 09:00-11:00 - 2ο Τμήμα 11:00-13:00
06- 07/04 
1ο Τμήμα ώρα 09:00-11:00 - 2ο Τμήμα 11:00-13:00
13 - 14/04 1ο Τμήμα ώρα 09:00-11:00 - 2ο Τμήμα 11:00-13:00
01 - 02/06 1ο Τμήμα ώρα 09:00-11:00 - 2ο Τμήμα 11:00-13:00
08/06 1ο Τμήμα ώρα 09:00-11:00 - 2ο Τμήμα 11:00-13:00
09/06 Ιστιοπλοικός Αγώνας Επίδειξης - Απονομές


facebook_like: 
`