Πρόγραμμα τμήματος αρχαρίων σχολής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας ΝΟΘ Μαΐου-Ιουνίου | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Login / Create an Account

Πρόγραμμα Αρχαρίων Μαΐου-Ιουνίου

A. Θεωρητικά μαθήματα (κάθε Πέμπτη στις 21:15 μέσω τηλεδιάσκεψης)

Ημερομηνία
Αντικείμενο
05-05-2022 Ονοματολογία (Χριστόφορος Πριτσούλης)
12-05-2022
Πλεύσεις - Ρύθμιση πανιών (Χριστόφορος. Πριτσούλης)
19-05-2022
       Κανονισμοί πρός αποφυγή συγρούσεων - Φωτοσήμανση Σκαφών          (Χριστόφορος Πριτσούλης)
26-05-2022
Ναυτιλία Ι (Χριστόφορος Πριτσούλης)
Θα γίνει ανά πλήρωμα στο σκάφος Ναυτιλία ΙΙ 
02-06-2022
Αγκυροβολία (Νίκος Μπεναξίδης)
16-06-2022
Καταστάσεις έκτατης ανάγκης - Σωστικά μέσα (Νίκος Μπεναξίδης)
23-06-2022
Μετερεωλογία (Χριστόφορος Πριτσούλης)

 

 B. Πρακτικά μαθήματα

Τμήματα Σαββάτου
Ημερομηνία
Ώρα
07-05-2022
13:00 - 19:00
14-05-2022
13:00 - 19:00
21-05-2022
13:00 - 19:00
28-05-2022
13:00 - 19:00
04-06-2022
13:00 - 23:00  Νυχτερινός πλους
18-06-2022
13:00 - 19:00 
25-06-2022
13:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους


Τμήματα Κυριακής
Ημερομηνία
Ώρα
08-05-2022
13:00 - 19:00
15-05-2022
13:00 - 19:00
22-05-2022
13:00 - 19:00
29-05-2022
13:00 - 19:00
05-06-2022
13:00 - 19:00
19-06-2022
13:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους
26-06-2022
13:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους


Τμήματα Δευτέρας - Τετάρτης
Ημερομηνία
Ώρα
09-05-2022
17:00 - 20:30
11-05-2022
17:00 - 20:30
16-05-2022
17:00 - 20:30
18-05-2022
17:00 - 20:30
23-05-2022
17:00 - 20:30
25-05-2022
17:00 - 20:30
30-05-2022
17:00 - 20:30
01-06-2022
17:00 - 20:30
06-06-2022
17:00 - 20:30
08-06-2022
17:00 - 20:30
15-06-2022
17:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους
20-06-2022
17:00 - 20:30
22-06-2022
 17:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους


Εξετάσεις - Απονομές

Δευτέρα 27-06-2022
Εξετάσεις (20:00 - 22:00)
Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί Απονομή Πτυχίωνfacebook_like: 
`