Πρόγραμμα τμήματος προχωρημένων Μαΐου-Ιουνίου σχολής ανοιχτής θάλασσας | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημιουργία μετάφρασης
Login / Create an Account

Πρόγραμμα Προχωρημένων Μαΐου-Ιουνίου

   Πρακτικά μαθήματα

1. Τμήματα Σαββάτου
Ημερομηνία
Ώρα
06-06-2021
13:00 - 19:00
13-06-2021
13:00 - 19:00
20-06-2021
13:00 - 19:00
27-06-2021
13:00 -19:00
03-07-2021
13:00- 19:00
04-07-2021
13:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους
11-07-2021
13:00-23:00 Νυχτερινός πλους


2. Τμήματα Κυριακής
Ημερομηνία
Ώρα
07-06-2021
13:00 - 19:00
14-06-2021
13:00 - 19:00
21-06-2021
13:00 - 19:00
21-06-2021
13:00 - 19:00
05-06-2021
13:00 - 19:00
10-07-2021
13:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους
12-07-2021
13:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους


3. Τμήματα Δευτέρας - Τετάρτης
Ημερομηνία
Ώρα
08-06-2021
17:00 - 20:30
10-06-2021
17:00 - 20:30
15-06-2021
17:00 - 20:30
17-06-2021
17:00 - 20:30
22-06-2021
17:00 - 20:30
24-06-2021
17:00 - 20:30
26-06-2021
17:00 - 20:30
29-06-2021
17:00 - 20:30
01-07-2021
17:00 - 20:30
06-07-2021
17:00 - 20:30
08-07-2021
17:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους
13-07-2021
17:00 - 20:30
15-07-2021
15:00 - 23:00 Νυχτερινός πλους

 

 Απονομές

Η ημερομηνία θα δημοσιευθεί Απονομή Πτυχίων 


facebook_like: 
`