Τα σκάφη της σχολής ανοιχτής θάλασσας | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημιουργία μετάφρασης
Login / Create an Account

Σκάφη Ακαδημίας Ανοιχτής Θάλασσας

facebook_like: 

Η ακαδημία Ανοιχτής Θάλασσας του ομίλου διαθέτει 5 σκάφη:

  • "ROXANI" - ELAN 45.
  • "ΕΥΑ" - ELAN IMPRESSION 434.
  • "GRANMAX" - IMX 38.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες. Πατήστε για να δείτε την περιγραφή πίσω από την κάθε εικόνα.

flash_field: 
`