ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΑΙΚΟΥ ORCi 2016 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δημιουργία μετάφρασης
Login / Create an Account

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΑΙΚΟΥ ORCi 2016

facebook_like: 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ORC 2016: Τα αποτελέσματα της κλάσης C ενημερώθηκαν σύμφωνα με την απόφαση της διεθνούς επιτροπής ενστάσεων μετά την ακρόαση της 30ης και 31ης Μαρτίου 2017

2016 European ORC Championship: Class C results have been updated according to the international jury decision after hearing of 30th and 31st March 2017

link:
http://orci.ncth.gr/index.php?content=results

No votes yet
`