ΒΟΤΣΕΙΑ 2016 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ, ΑΛΛΑ