BOTSEIA 2014 -ORCi


11/10/2014 - 19/10/2014

RACE RESULTS : 02 Class : CAT 1

Date : 12/10/2014Start Time : 14:05:00Distance : 11 Coefficient : 1 Offshore Tr.Number LOW

Pos Sail nr. Yacht Owner Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE2006 ELLINIXX PANAGIOTOU CH. / CHRISTOPOULOU NIK. 16:11:15 02:06:15 00:00:00   1
2 GRE70 OXYGONON NANOU/SPIRIDELI/PAPAPOSTOLOU 16:16:05 02:11:05 00:01:07   2
3 GRE88 GRANMA X ELAN MCPY 16:18:03 02:13:03 00:01:42   3
4 GRE155 ARISTOTELIS ARISTOTLE UNIVERSITY THESSALONIKI 16:14:30 02:09:30 00:04:24   4
5 GRE49161 KOURSAROS VASILIOS HATZIS 16:31:06 02:26:06 00:05:28   5
6 GRE7495 COSA NOSTRA PALAMIDIS / PETRAS / TRIFONIDIS 16:23:47 02:18:47 00:06:04   6
7 GRE1282 ANATELOUSSA AFRODITI AVGERINOS YORGOS 16:28:46 02:23:46 00:06:42   7
8 GRE3 VORRAS NAFTIKOS OMILOS ANOIKTIS THALASSIS 16:25:07 02:20:07 00:08:27   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 QEHZ-Q2RQ Date : 12/10/2014       23:17:02