Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.
Login / Create an Account

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

facebook_like: 

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλοίκης, που ενέσκηψε από της εκλογές της 27-9-2023.

Δείτε το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 28-9-2023

No votes yet
`